Legal Disclaimer | Imprint

APPLEJAKE®

A registered Trademark of Bilingual Solutions VOF

Chamber of Commerce Number: 65969103
VAT Number: NL856338102B01
Jurisdiction is Amsterdam, The Netherlands

Visiting address:
Papaverweg 34
Unit B100
1032 KJ Amsterdam

Mailing address: 
Bilingual Solutions 
PO Box 56907
1040 AX Amsterdam

(+31) 64 – 3 60 09 21 – The Netherlands
(+49) 151 – 46 50 23 60 – Germany

Email: info@bilingualsolutions.nl
Web: applejake.nl

Find us on Social Media

Layout and technical design:

Nkobi

Photo Credits:

© fotolia.com
© iStock.com
© unsplash.com
© pixabay.com

PRIVACYBELEID (Nederlands)

APPLEJAKE®

A PRODUCT OF BILINGUAL SOLUTIONS VOF

Bilingual Solutions VoF, gevestigd aan
Papaverweg 34
Unit B100
1032KJ Amsterdam,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://bilingualsolutions.nl
Papaverweg 34
Unit B100
1032KJ Amsterdam
+31643600921‬

TIna Nkobi en Alexandra Jandausch is de Functionaris Gegevensbescherming van Bilingual Solutions VoF Hij/zij is te bereiken via info@bilingualsolutions.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bilingual Solutions VoF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bilingualsolutions.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bilingual Solutions VoF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Bilingual Solutions VoF volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Bilingual Solutions VoF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bilingual Solutions VoF) tussen zit. Bilingual Solutions VoF gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen voor een geautomatiseerde verwerking van besluiten. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bilingual Solutions VoF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Personalia > 12 maanden > duur van het trainingsprogramma
Adres > 12 maanden > versturen van een invoice
E-mail adres > 12 maanden > deelname aan de trainingsprogramma 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bilingual Solutions VoF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bilingual Solutions VoF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bilingual Solutions VoF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bilingual Solutions VoF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bilingualsolutions.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bilingual Solutions VoF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bilingual Solutions VoF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bilingualsolutions.nl

Terms and Conditions

APPLEJAKE® - A PRODUCT OF BILINGUAL SOLUTIONS VOF

Bilingual Solutions V.o.F. Nkobi | Jandausch

Bilingual Solutions' Terms and Conditions shall apply to all business transactions between a buyer and Bilingual Solutions unless Bilingual Solutions has explicitly agreed to other terms and conditions with the buyer in writing. By submitting an order, the buyer accepts these General Terms and Conditions. The prices are excluding the general VAT of the specific country.

Read More: General Terms and Conditions

Privacy Policy

APPLEJAKE® | A PRODUCT OF BILINGUAL SOLUTIONS VOF

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience.

Read More: Privacy Policy

External Links

APPLEJAKE® - A PRODUCT OF BILINGUAL SOLUTIONS VOF

Disclaimer Notice for External Links

If you require any more information or have any questions about our site's disclaimer, please feel free to contact us by email at: info@bilingualsolutions.nl

All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. Website Name does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website: https://applejake.nl  is strictly at your own risk.  Bilingual Solutions will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.

From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone ‘bad'.

Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their "Terms of Service" before engaging in any business or uploading any information.

Consent

By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.

Update

Should we update, amend or make any changes to this document, those changes will be prominently posted here.

Cookies Policy Excerpt

APPLEJAKE® - A PRODUCT OF BILINGUAL SOLUTIONS VOF

The Bilingual Solutions website uses cookies. A cookie is a small piece of data that a server sends to the browser with the aim of storing and/or implementing this information. During a subsequent visit to our website, the stored data are sent back again to the server. This enables the server to recognize the browser and certain data can be collected during subsequent visits. We can use these cookies to improve website visitor experience as well as our future services.

Read more: Cookies Policy